Miesięczne archiwum: kwiecień 2016

Kolejny zrealizowany projekt

dsc-0038_8

Zawojskie Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych przystąpiło  do realizacji Projektu „Edukacja ekologiczna i poprawa zróżnicowania gatunkowego drzewostanów w lasach prywatnych”. Przedsięwzięcie było realizowane na terenie skwerku edukacyjnego i szkółki leśnej prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie.

Wykonawcami projektu byli i są przede wszystkim członkowie ZSWLP i ich dzieci, jednak każdy mieszkaniec Zawoi mógł i może dalej w nim uczestniczyć. W prawdzie zakończono
już szkolenia i konsultacje, dokonano zakupówale hodowla sadzonek będzie trwała jeszcze przez co najmniej  4 lata. A więc każda pomoc się przyda, zachęcam tym bardziej, że można za to otrzymać wyhodowane sadzonki. W realizacji projektu uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Zawoja Mosorne i Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.Celem projektu była edukacja ekologiczna i poprawa zróżnicowania gatunkowego w lasach prywatnych, poprawa ich zdrowotności, a tym samym przywrócenie im właściwych pierwotnych funkcji, przez hodowlę zalecanych gatunków drzew takich jak: jodła modrzew polski, buk zwyczajny, jawor, sosna i wysadzanie ich w lasach oraz podnoszenie wiedzy obecnych i przyszłych właścicieli lasów. Podczas szkoleń konsultacji uświadomiliśmy uczestnikom, że las to nie tylko produkcja drzewa dla osiągnięcia dochodu ale także środowisko życia ptaków i małych gryzoni leśnych,
które są ważne i im też należy stworzyć dobre warunki bytowania. Posadzenie krzewów leśnych stwarza dobre warunki do gniazdowania i zapewnia im pokarm. Uczestnicy zajęć nauczyli  się także jak prawidłowo sadzić drzewka, bo wykonywali tę prace pod opieką pana leśniczego. Ta umiejętność na pewno im się przyda jak dorosną i będą się opiekować własnym lasem. Dobra atmosfera podczas konsultacji i sadzenia drzewek a także spotkanie przy ognisku na zakończenie zajęć będzie miłym wspomnieniem z udziału
w ważnym dla ludzi i przyrody babiogórskiej wydarzeniu.
Realizacja tak wielkiego zadania była możliwa dzięki życzliwości i pomocy pracowników  Babiogórskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej. Bardzo im za tę pomoc dziękujemy. Jestem przekonany, że korzyści jakie zakładano: dla lokalnego
środowiska naturalnego, uczestników inicjatywy i społeczności lokalnej zostały osiągnięte. W ramach projektu:
1. Zakupiono nasiona drzew leśnych,z których część wysiano jesienią a pozostałe właśnie są wysiewane.
2. Zakupiono 500 szt. sadzonek krzewów leśnych, które już częściowo nieodpłatnie przekazano członkom Stowarzyszenia.
3. Zakupiono zadaszenia na wiatę, w której można organizować spotkania bez względu na pogodę.
4. Wiata została wyposażona w stoły i ławy dla 30 osób.
5. W najbliższym czasie zamontujemy 2 tablice edukacyjne.


Członkowie Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych podczas realizacji projektu wykonają nieodpłatnie prace na kwotę 6 000 zł. Środki finansowe na realizację inicjatywy pochodzą z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznanej Stowarzyszeniu Ekopsychologia na realizację przedsięwzięcia pn. Karpackie Inicjatywy Lokalne. Wsparciem objęto 17 inicjatyw z terenu polskich Karpat, których realizacja odbywa się w okresie od lipca 2015 do marca 2016.
Wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia ponoszone są bezpośrednio przez to Stowarzyszenie Ekopsychologia. Całe przedsięwzięcie utrwalono na zdjęciach. Wszystkim członkom Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych, młodzieży sz-kolnej i osobom, które włączyły się do realizacji tego zadania Zarząd składa serdeczne podziękowania.

og8cTM2ib4EtLeqgIUjcaB8QZs29M_-aHGm3AFVPkyHkqUXjvocSFsO-EpUldifLJZFpgQ=s190

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodoweg Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiadawyłącznie Stowarzyszenie Ekopsychologia, realizator projektu „Karpackie Incjatywy Lokalne”. www.ekopsychologia.pl