„Edukacja ekologiczna , dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Zawoja w związku z nową organizacją zbiórki odpadów” w ramach Działaj Lokalnie 2013.

 

Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych uczestniczyło w konkursie grantowym ogłoszonym przez Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie realizującą program Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i pozyskano grant w wysokości 3 000 tysiące zł. na realizację zadania „Edukacja ekologiczna , dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Zawoja w związku z nową organizacją zbiórki odpadów”.
Przy realizacji tego zadania współpracowali: Urząd Gminy w Zawoi i osobiście Wójt Gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak, Leśniczy Leśnictwa Zawoja Wełcza Michał Osika, sołtys Sołectwa Zawoja Wełcza Jolanta Bojarowicz, pracownicy Babiogórskiego Centrum Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Dyrektorzy , nauczyciele i młodzież wszystkich szkół z terenu gminy, Naczelnik Wydziału Środowiska Powiatu Suskiego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w Zawoi, a nawet osoby prywatne i prowadzące działalność gospodarczą.
W trakcie realizacji Projektu przeprowadzono trzy zbiórki śmieci na terenie Lasów Państwowych, lasów prywatnych oraz na szlakach turystycznych. Zebrano łącznie 40 worków śmieci. Każda akcja rozpoczynała się od pogadanki na temat bezpieczeństwa i sposobu sprzątania, przeprowadzonej przez Tomasza Winczewskiego, pracownika Urzędu Gminy w Zawoi. Każda akcja zbierania śmieci kończyła się ogniskiem. Po jednej z akcji uczniowie na lekcji języka polskiego pisali sprawozdania. Niektóre były bardzo ładne i zostały zgłoszone do konkursu. Wszyscy sprzątający posiadali rękawice ochronne. Zbiórka w rejonie Wełczy była prowadzona wspólnie z Nadleśnictwem w Suchej Beskidzkiej. Leśniczy Michał Osika z podleśniczym Waldemarem Miśkowcem prowadzili jedną z grup. Na teren sprzątania młodzież dowieziona była busem. W sprzątaniu wzięło udział 126 osób, w tym 95 młodzieży i 31 dorosłych.
Kolejnym działaniem przewidzianym w projekcie było przeprowadzenie szkoleń ekologicznych. Przeszkolonych zostało 14 grup dzieci i młodzieży po minimum 20 osób. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 332 osoby i 38 osób dorosłych. W szkoleniach brały udział dzieci szkół podstawowych i młodzież gimnazjum i liceum. Szkolenia odbywały się na skwerku edukacyjnym, w sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury, a niektóre w szkołach. Opracowano konspekt zajęć szkoleniowych i na jego podstawie odbywały się wszystkie szkolenia. Uczestnicy szkoleń dowiedzieli się, jak mądrze dokonywać zakupów, aby było jak najmniej śmieci, unikać niepotrzebnych woreczków i toreb foliowych, starać się kupić towar w opakowaniu, które nadaje się do recyklingu. Poznali gminne zasady zbiórki śmieci, nauczyli się właściwej segregacji odpadów. Poznali harmonogram odbioru odpadów. Zapoznali się z drogą odpadów od producenta do miejsca składowania na wysypisku, albo wykorzystania odpadów, które można poddać recyklingowi. Dowiedzieli się jak wielki problem stanowią bioodpady i jak długo trwa proces rozkładu niektórych opakowań. Duże zainteresowanie budziły odpady niebezpieczne i odpady wielkogabarytowe. Z ramienia Urzędu Gminy szkolenia prowadził Tomasz Winczewski. Na zakończenie każdego szkolenia rozdano uczestnikom foldery i zachęcano ich do udziału w konkursie artystycznym.
Ponadto opracowano i wydano piękny kolorowy folder w nakładzie 1 000 szt. wykonano afisz informujący o realizacji projektu (100 sztuk), który był regularnie rozwieszany w szkołach i na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy.
Zawojskie Stowarzyszenie wzbogaciło się także o trzy pojemniki na odpady, które zakupiono w ramach projektu.
Opracowano regulamin i ogłoszono Konkurs artystyczny, na który wpłynęły 2 wiersze, 3 sprawozdania z akcji zbiórki śmieci i 76 prac plastycznych. Tak liczny udział młodzieży w całym przedsięwzięciu spowodował dla organizatorów nie mały problem i konieczność poszukiwania sponsorów. Nagrody ufundowali: Nadleśnictwo w Suchej Beskidzkiej, Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego, Gminna Biblioteka Publiczna, Babiogórskie Centrum Kultury, nasze Stowarzyszenie. Znaczącą kwotę na nagrody przekazał Wójt Gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak.
Protokół komisji konkursowej
Decyzją komisji konkursowej w składzie: Przewodnicząca- Alina Kuś Urząd Gminy Zawoja, Członkowie: Lucyna Malczyk – Gminna Biblioteka Publiczna, Anna Mazur – Babiogórskie Centrum Kultury, Grzegorz Ficek – Babiogórskie Centrum Kultury, Jan Smyrak – Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych przyznano następujące miejsca i wyróżnienia w konkursie artystycznym w ramach zadania „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Zawoja w związku z nowa organizacją zbiórki odpadów”:

Wyniki konkursu plastycznego
I miejsce Karolina Trzebuniak – kl II ZSP w Zawoi Mosorne
II miejsce Roksana Basiura klasa III Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop
III miejsce Faustyna Polak klasa 0 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop

I miejsce Kinga Witek Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej
II miejsce Natalia Pierog klasa III Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop
III miejsce Roksana Marek klasa VI ZSP w Zawoi Mosorne

Wyróżnienia:
1. Natalia Basiura klasa III
2. Zuzanna Basiura klasa 0 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop
3. Artur Polak klasa 0 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop
4. Mateusz Smyrak klasa I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawoi Wilczna
5. Aleksandra Klimasara ZSP w Zawoi Mosorne
6. Gabriela Kozina klasa V Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zawoi Gołyni
7. Sara Kaczmarczyk klasa V G Zespół Szkół w Skawicy
8. Jakub Sikończyk klasa V B Zespół Szkół w Skawicy
9. Marzena Spyrka klasa V Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawoi Przysłop
10. Marlena Miśkowiec klasa IV Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawoi Wilczna
11. Marta Mołek klasa IV Szkoła Podstawowa Nr 2 Zawoja Wilczna
12. Kacper Smyrak klasa I Zespół Szkół Zawoja Wilczna
13. Maciej Tomusiak klasa I ZSP w Zawoi Mosorne
14. Dominik Kuś klasa I ZSP w Zawoi Mosorne
15. Marcelina Warta klasa II
Wyniki konkursu literackiego
I miejsce Natalia Sowa ZSP w Zawoi Mosorne
I miejsce Marzena Spyrka SP 4 W Zawoi Przysłop
II miejsce Antoni Bojarowicz ZSP w Zawoi Mosorne
III miejsce Roksana Marek ZSP w Zawoi Mosorne
Podsumowanie projektu i wręczenie nagród odbyło się 11 grudnia 2013 r w sali BCK. W spotkaniu wzięli udział laureaci konkursu plastycznego i literackiego wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, a także wiceprezes Stowarzyszenia „Zielona Linia”.

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie. +
Zarząd ZSWLP

Dodaj komentarz