Miesięczne archiwum: czerwiec 2015

     Z przyjemnością informuję, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaakceptował nasz projekt na realizację Inicjatywy pod nazwą: ”Edukacja ekologiczna i poprawa zróżnicowania gatunkowego drzewostanów w lasach prywatnych” w ramach Przedsięwzięcia „Karpackie Inicjatywy Lokalne”, realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie od 1 lipca 2015 r.
do 30 marca 2016 r.Celem Przedsięwzięcia, o którym mowa jest wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, wpisujących się w zapisy Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat.stowarzyszenie-ekopsychologianfos_top_logo