Miesięczne archiwum: styczeń 2015

Zakończenie projektu

dzialaj_lokalnie_logo_cmykSprawozdanie z kolejnego projektu finansowanego z programu Działaj Lokalnie. Projekt „Najwyższy czas posadzić las – dla uczczenia odzyskania wolności” realizowany jest przez Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych.

Realizację projektu rozpoczęto pierwszego września, spotkał się wtedy Zarząd Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych i ustalono kto będzie koordynatorem projektu i kogo z członków Stowarzyszenia włączyć do jego realizacji. Przygotowano i wysłano zaproszenia do szkół uczestników projektu.

Pierwsze spotkanie całego zespołu realizującego projekt odbyło się  6 września 2014r. Rozdzielono obowiązki pomiędzy poszczególnych członków i ustalono terminy najważniejszych działań. Koordynator  projektu został zobowiązany do opracowania konspektu zajęć dotyczących dwudziestej piątej rocznicy odzyskania wolności i przygotowania materiałów, które posłużą w trakcie warsztatów do podsumowania dorobku Stowarzyszenia przez 12 lat istnienia. Do opracowania konspektu postanowiono wykorzystać broszurę ”Polska 25 lat wolności”, którą otrzymali uczniowie na rozpoczęcie roku szkolnego, a do drugiego zadania : księgę pamiątkową, dyplomy podziękowania, projekty zrealizowane przez ten czas, dokumentację zdjęciową, informacje prasowe i strony internetowe . Dorocie Piwko zlecono przygotowanie projektu tablicy dotyczącej Lasu Wolności i przygotowanie podziękowań na zakończenie projektu. Maciej Mętel zobowiązał się przygotować stelaż pod tablicę. Franciszek Marek wziął na siebie pracę z młodzieżą podczas prac szkółkarskich. Do zakupów zobowiązano Jana Smyraka. 19 września odbyły się pierwsze warsztaty na terenie szkółki  i skwerku edukacyjnym. Uczestniczyli w nim uczniowie z Zespołu Szkół im.Walerego Goetla z Suchej Beskidzkiej i uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  z Zawoi Mosorne. Pierwsze dwie godziny przeznaczono na zapoznanie uczestników z pracami szkółkarskimi i pikowaniem siewek do doniczek. Następnie posadzono  symboliczny ”Las wolności” w tej części brali udział zaproszeni goście , po posadzeniu drzewek ustawiono wcześniej przygotowaną tablicę edukacyjną i wykonano pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie przeprowadzono prelekcję na temat ostatnich 25 lat i zapoznano uczestników z dorobkiem ZSWLP. Całość podsumowano przy ogniskuz poczęstunkiem.  Według tego samego scenariusza przeprowadzono warsztaty 21 września były jednak pewne różnice z powodu młodszego wieku uczestników. Na zakończenie rozdano chętnym sadzonki w doniczkach do posadzenia Drzewek Wolności w swoich lasach. Wydano łącznie 123 drzewka. 12 października na Placu Jana Pawła II posadzono Dąb św. Jana Pawła II . Była to duża uroczystość, najpierw msza w kościele z czynnym udziałem członków stowarzyszenia a następnie na Placu z udziałem Stowarzyszenia Nasza Skawica i Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Zbójnik”, zaproszonych gości i licznie zgromadzonej ludności lokalnej. Samego posadzenia dębu dokonał Wójt Pan Tadeusz Chowaniak, Prezes Stowarzyszenia Jan Smyrak i radny Pan Kazimierz Pająk . Następnie zakupiono antyramy oprawiono zdjęci i urządzono prezentację na skwerku edukacyjnym a następnie w siedzibie Stowarzyszenia. Na oficjalnym zakończeniu projektu rozdano podziękowania wszystkim tym którzy przyczynili się w realizacji projektu.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim którzy przyczynili się do  realizacji projektu i zaprasza do dalszej współpracy.

Fot. Piotr Smyrak