Wszystkie wpisy, których autorem jest Piotr Smyrak

SADZONKI DRZEW

Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

OFERUJE SADZONKI LEŚNE WYHODOWANE W SZKÓŁCE LEŚNEJ PROWADZONEJ PRZEZ NASZE STOWARZYSZENIE.

W OFERCIE POSIADAMY SADZONKI:

BUK, ŚWIERK, SOSNA, MODRZEW, DĄB, JAWOR,  JARZĄB, ŚWIERK SREBNY

Kontakt telefoniczny: (0) 503 137 643

Możliwość nabycia przez cały dzień po kontakcie telefonicznym.

 

ZIELONA BAZA ROWEROWA KOLEJNY PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ NASZE STOWARZYSZENIE

Dofinansowano ze środków Programu ”Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie.

 

Zielona baza rowerowa znajduje się w Zawoi Wełczy. Jest to miejscowość położona w Beskidach u stóp Babiej Góry w gminie Zawoja. Bazę zorganizowano na skwerku edukacyjnym prowadzonym przez Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych. To dobre miejsce, ma dogodny dojazd. Jadąc drogą wojewódzką nr 957 od Białki w kierunku Jabłonki, skręcamy w prawo w kierunku Wełczy. Po przejechaniu jednego kilometra skręcimy w prawo w kierunku Jaworskiego i praktycznie jesteśmy na miejscu.
Po krótkim odpoczynku możemy wyruszyć na szlak rowerowy. W bezpośrednim sąsiedztwie Bazy przebiegają dwa z sześciu wyznaczonych, oznakowanych i opisanych szlaków rowerowych.
Co więcej, w Paśmie Jałowca, z którym graniczymy z gminą Stryszawa również przebiegają szlaki rowerowe. W niektórych miejscach szlaki obu gmin mają punkty styczne, zatem jeżdżący rowerami „przeskakują” z jednego szlaku na drugi.

Dlaczego warto odwiedzić Zieloną bazę rowerową?

Jest to przyjazne miejsce dla turystów przemierzających na rowerach górskie szlaki rowerowe jak również dla tych, którzy dotrą tu samochodem z rowerami na bagażniku.
Zapraszamy turystów indywidualnych i grupy zorganizowane.
Do dyspozycji gości trzy zadaszone wiaty mogące pomieścić łącznie 50 osób. Można pod nimi spożyć posiłek, przeczekać deszcz w razie deszczowej pogody, odpocząć po wyczerpującej jeździe na trudnych trasach górskich.
Rowery można bezpiecznie postawić na stojakach. Jest stanowisko do ich mycia.
W małym drewnianym budynku można zagotować wodę na kawę czy herbatę i przyrządzić posiłek.

 

Kolejny zrealizowany projekt

dsc-0038_8

Zawojskie Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych przystąpiło  do realizacji Projektu „Edukacja ekologiczna i poprawa zróżnicowania gatunkowego drzewostanów w lasach prywatnych”. Przedsięwzięcie było realizowane na terenie skwerku edukacyjnego i szkółki leśnej prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie.

Wykonawcami projektu byli i są przede wszystkim członkowie ZSWLP i ich dzieci, jednak każdy mieszkaniec Zawoi mógł i może dalej w nim uczestniczyć. W prawdzie zakończono
już szkolenia i konsultacje, dokonano zakupówale hodowla sadzonek będzie trwała jeszcze przez co najmniej  4 lata. A więc każda pomoc się przyda, zachęcam tym bardziej, że można za to otrzymać wyhodowane sadzonki. W realizacji projektu uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Zawoja Mosorne i Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.Celem projektu była edukacja ekologiczna i poprawa zróżnicowania gatunkowego w lasach prywatnych, poprawa ich zdrowotności, a tym samym przywrócenie im właściwych pierwotnych funkcji, przez hodowlę zalecanych gatunków drzew takich jak: jodła modrzew polski, buk zwyczajny, jawor, sosna i wysadzanie ich w lasach oraz podnoszenie wiedzy obecnych i przyszłych właścicieli lasów. Podczas szkoleń konsultacji uświadomiliśmy uczestnikom, że las to nie tylko produkcja drzewa dla osiągnięcia dochodu ale także środowisko życia ptaków i małych gryzoni leśnych,
które są ważne i im też należy stworzyć dobre warunki bytowania. Posadzenie krzewów leśnych stwarza dobre warunki do gniazdowania i zapewnia im pokarm. Uczestnicy zajęć nauczyli  się także jak prawidłowo sadzić drzewka, bo wykonywali tę prace pod opieką pana leśniczego. Ta umiejętność na pewno im się przyda jak dorosną i będą się opiekować własnym lasem. Dobra atmosfera podczas konsultacji i sadzenia drzewek a także spotkanie przy ognisku na zakończenie zajęć będzie miłym wspomnieniem z udziału
w ważnym dla ludzi i przyrody babiogórskiej wydarzeniu.
Realizacja tak wielkiego zadania była możliwa dzięki życzliwości i pomocy pracowników  Babiogórskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej. Bardzo im za tę pomoc dziękujemy. Jestem przekonany, że korzyści jakie zakładano: dla lokalnego
środowiska naturalnego, uczestników inicjatywy i społeczności lokalnej zostały osiągnięte. W ramach projektu:
1. Zakupiono nasiona drzew leśnych,z których część wysiano jesienią a pozostałe właśnie są wysiewane.
2. Zakupiono 500 szt. sadzonek krzewów leśnych, które już częściowo nieodpłatnie przekazano członkom Stowarzyszenia.
3. Zakupiono zadaszenia na wiatę, w której można organizować spotkania bez względu na pogodę.
4. Wiata została wyposażona w stoły i ławy dla 30 osób.
5. W najbliższym czasie zamontujemy 2 tablice edukacyjne.


Członkowie Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych podczas realizacji projektu wykonają nieodpłatnie prace na kwotę 6 000 zł. Środki finansowe na realizację inicjatywy pochodzą z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznanej Stowarzyszeniu Ekopsychologia na realizację przedsięwzięcia pn. Karpackie Inicjatywy Lokalne. Wsparciem objęto 17 inicjatyw z terenu polskich Karpat, których realizacja odbywa się w okresie od lipca 2015 do marca 2016.
Wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia ponoszone są bezpośrednio przez to Stowarzyszenie Ekopsychologia. Całe przedsięwzięcie utrwalono na zdjęciach. Wszystkim członkom Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych, młodzieży sz-kolnej i osobom, które włączyły się do realizacji tego zadania Zarząd składa serdeczne podziękowania.

og8cTM2ib4EtLeqgIUjcaB8QZs29M_-aHGm3AFVPkyHkqUXjvocSFsO-EpUldifLJZFpgQ=s190

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodoweg Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiadawyłącznie Stowarzyszenie Ekopsychologia, realizator projektu „Karpackie Incjatywy Lokalne”. www.ekopsychologia.pl

     Z przyjemnością informuję, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaakceptował nasz projekt na realizację Inicjatywy pod nazwą: ”Edukacja ekologiczna i poprawa zróżnicowania gatunkowego drzewostanów w lasach prywatnych” w ramach Przedsięwzięcia „Karpackie Inicjatywy Lokalne”, realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie od 1 lipca 2015 r.
do 30 marca 2016 r.Celem Przedsięwzięcia, o którym mowa jest wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, wpisujących się w zapisy Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat.stowarzyszenie-ekopsychologianfos_top_logo

Zakończenie projektu

dzialaj_lokalnie_logo_cmykSprawozdanie z kolejnego projektu finansowanego z programu Działaj Lokalnie. Projekt „Najwyższy czas posadzić las – dla uczczenia odzyskania wolności” realizowany jest przez Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych.

Realizację projektu rozpoczęto pierwszego września, spotkał się wtedy Zarząd Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych i ustalono kto będzie koordynatorem projektu i kogo z członków Stowarzyszenia włączyć do jego realizacji. Przygotowano i wysłano zaproszenia do szkół uczestników projektu.

Pierwsze spotkanie całego zespołu realizującego projekt odbyło się  6 września 2014r. Rozdzielono obowiązki pomiędzy poszczególnych członków i ustalono terminy najważniejszych działań. Koordynator  projektu został zobowiązany do opracowania konspektu zajęć dotyczących dwudziestej piątej rocznicy odzyskania wolności i przygotowania materiałów, które posłużą w trakcie warsztatów do podsumowania dorobku Stowarzyszenia przez 12 lat istnienia. Do opracowania konspektu postanowiono wykorzystać broszurę ”Polska 25 lat wolności”, którą otrzymali uczniowie na rozpoczęcie roku szkolnego, a do drugiego zadania : księgę pamiątkową, dyplomy podziękowania, projekty zrealizowane przez ten czas, dokumentację zdjęciową, informacje prasowe i strony internetowe . Dorocie Piwko zlecono przygotowanie projektu tablicy dotyczącej Lasu Wolności i przygotowanie podziękowań na zakończenie projektu. Maciej Mętel zobowiązał się przygotować stelaż pod tablicę. Franciszek Marek wziął na siebie pracę z młodzieżą podczas prac szkółkarskich. Do zakupów zobowiązano Jana Smyraka. 19 września odbyły się pierwsze warsztaty na terenie szkółki  i skwerku edukacyjnym. Uczestniczyli w nim uczniowie z Zespołu Szkół im.Walerego Goetla z Suchej Beskidzkiej i uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  z Zawoi Mosorne. Pierwsze dwie godziny przeznaczono na zapoznanie uczestników z pracami szkółkarskimi i pikowaniem siewek do doniczek. Następnie posadzono  symboliczny ”Las wolności” w tej części brali udział zaproszeni goście , po posadzeniu drzewek ustawiono wcześniej przygotowaną tablicę edukacyjną i wykonano pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie przeprowadzono prelekcję na temat ostatnich 25 lat i zapoznano uczestników z dorobkiem ZSWLP. Całość podsumowano przy ogniskuz poczęstunkiem.  Według tego samego scenariusza przeprowadzono warsztaty 21 września były jednak pewne różnice z powodu młodszego wieku uczestników. Na zakończenie rozdano chętnym sadzonki w doniczkach do posadzenia Drzewek Wolności w swoich lasach. Wydano łącznie 123 drzewka. 12 października na Placu Jana Pawła II posadzono Dąb św. Jana Pawła II . Była to duża uroczystość, najpierw msza w kościele z czynnym udziałem członków stowarzyszenia a następnie na Placu z udziałem Stowarzyszenia Nasza Skawica i Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Zbójnik”, zaproszonych gości i licznie zgromadzonej ludności lokalnej. Samego posadzenia dębu dokonał Wójt Pan Tadeusz Chowaniak, Prezes Stowarzyszenia Jan Smyrak i radny Pan Kazimierz Pająk . Następnie zakupiono antyramy oprawiono zdjęci i urządzono prezentację na skwerku edukacyjnym a następnie w siedzibie Stowarzyszenia. Na oficjalnym zakończeniu projektu rozdano podziękowania wszystkim tym którzy przyczynili się w realizacji projektu.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim którzy przyczynili się do  realizacji projektu i zaprasza do dalszej współpracy.

Fot. Piotr Smyrak

DZIAŁAMY LOKALNIE

Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych po raz kolejny przystąpiło do konkursu grantowego ogłoszonego przez Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie. Przygotowany przez nas projekt został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.